Ασθενείς

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Διαδικασία επέμβασης

Κατά την διαδικασία της επέμβασης θα μεταφερθείτε στον χώρο αναμονής ασθενών όπου θα σας προετοιμάσουν οι νοσηλευτές και οι αναισθησιολόγοι. Κατά την διάρκεια της επέμβασης θα υπάρχει ενημέρωση των δικών σας ανθρώπων όπου αυτό είναι δυνατό.

What to Bring

  • Medical records
  • Lorem Ipsum
  • Dolor sit amet