Το ιατρείο

Το ιατρείο μας βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 26 στο Μαρούσι.